Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21867
poprzednie
1 ... 10821083108410851086108710881089109010911092 ... 1094
następne

Ligęza, Wiesław
Analyse der Spannungen in Dreischichtscheiben mit Betonverkleidung und einem nachgiebigen Kern
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wissenschaftliche Zeitschrift / Technische Hochschule Leipzig
Data wydania: 1981
ISSN: 0323-6129
Petlicka-Raj, Emilia; Balcerzak, Wojciech; Trębacz, Wacław
Usuwanie z wody powierzchniowej metali, detergentów i związków ropopochodnych w procesach fizykochemicznego oczyszczania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1981
ISSN: 0017-2448
Zalewski, Wojciech
Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do napędu amoniakalnych chłodziarek absorpcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1981
ISSN: 0009-4919
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie prętów ściskanych siłą skierowaną do bieguna przy potęgowym prawie fizycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1980
ISSN: 0079-3701
Blachut, J.; Gajewski, A.
A unified approach to optimal design of vibrating columns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SM Archives
Data wydania: 1980
ISSN: 0376-7426
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Majcher, G.; Styrylska, T.
On a multistage optimization problem (I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1, Commentationes Mathematicae
Data wydania: 1980
ISSN: 0373-8299
Mrowiec, Mieczysław; Czernicki, Marek; Tabiś, Bolesław
Badania nad oczyszczaniem gazów pooksydacyjnych z procesu utleniania asfaltów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1980
Szarawara, Józef; Tabiś, Bolesław
Analiza zmiany gęstości mieszaniny reakcyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1980
ISSN: 0368-0827
Petelenz, Marcin
Budynek o zwiększonym programie użytkowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1980
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
System zabudowy dla terenów podgórskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1980
ISSN: 0324-8674
Wojtaszek, Zdzisław; Dąbrowska, Barbara
Właściwości freonów i ich wpływ na skład atmosfery ziemskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wszechświat
Data wydania: 1980
ISSN: 0043-9592
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Jasicki, Włodzimierz
Filtracja suspenzji pochodzących z odpylaczy w wirówce filtracyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1980
ISSN: 0574-9069
Anielak, Anna
Badania modelowe flotowalności galeny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1980
ISSN: 0574-9069
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Wpływ stężenia jonów wodorowych na możliwość odwadniania zawiesin poflotacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1980
ISSN: 0035-9696
Okoński, Stanisław
Wgłębianie narzędzia z periodycznym zarysem klinowym w ośrodek plastyczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1980
ISSN: 0079-3701
Osyczka, A.
Multicriterion network optimization problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing
Data wydania: 1980
Rakoczy, Jan; Sulikowski, Bogdan
Properties of some Y type zeolites studied by the DTA TG and high-temperature X-ray methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1980
Maczuga, Tomasz
Comparison of finite difference methods for one-dimensional unsteady flow in open channels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1980
Mrowiec, Mieczysław; Tabiś, Bolesław
Wybrane zagadnienia kinetyki procesu oksydacji asfaltów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1979
Krawecki, Janusz; Petelenz, Marcin
Budynek mieszkalny dla obszarów o zagrożeniu powodziowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1979
ISSN: 0324-8674

poprzednie
1 ... 10821083108410851086108710881089109010911092 ... 1094
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/