Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21867
poprzednie
1 ... 10811082108310841085108610871088108910901091 ... 1094
następne

Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Sedymentacja rotacyjna zawiesiny poflotacyjnej odpadów miedziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1982
ISSN: 0547-9069
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Koniecko, Grażyna
Badania możliwości odbarwiania ścieków farbiarskich Zakładu Przemysłu Wełnianego "WARTEX" w Myszkowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1982
ISSN: 0547-9069
Białkiewicz, Andrzej
Dawny pałacyk Lasockich na Dębnikach w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 1982
ISSN: 0079-3450
Kłaput, Józef; Kukawkski, Andrzej; Lisak, Janusz; Mazur, Wanda
Wpływ obróbki plastycznej na własności stali 10N3 w niskiej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna
Data wydania: 1982
ISSN: 0472-4313
Piec, Paweł
Untersuchungen der reibungseigenschaften von bremsklöetzen aus sintermaterial
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik : ZEV
Data wydania: 1982
ISSN: 0373-322 X
Piec, Paweł
Der einfluß selbsterregter schwingungen auf das zusammenwirken von rad, schiene and bremsklotz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik : ZEV
Data wydania: 1982
ISSN: 0373-322 X
Razowski, Aleksander; Piekarczyk, Marek
Nośność stalowych dwuteowych belek rozprężanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1982
ISSN: 0021-0315
Dargel-Sulir, L.; Pyka, Marek; Kozłowski, Adam
Structure of metallic glasses Cu-Zr
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 1982
Dooge, James; Maczuga, Tomasz
Computer Comparison of One-Dimensional Flood Routing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Data wydania: 1982
Czerni, Józef
Centralne katalogi Biblioteki Narodowej a katalogi regionalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data wydania: 1982
Czerni, Józef
Komputeryzacja bibliotek. Wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Data wydania: 1982
Błachut, Jan; Gajewski, Antoni
Unimodal and bimodal optimal design of extensible arches with respect to buckling and vibration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optimal Control Applications and Methods
Data wydania: 1981
ISSN: 0143-2087
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błachut, Jan; Gajewski, Antoni
On unimodal and bimodal optimal design of funicular arches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Solids and Structures
Data wydania: 1981
ISSN: 0020-7683
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gajewski, Antoni
A note on unimodal and bimodal optimal design of vibrating compressed columns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Mechanical Sciences
Data wydania: 1981
ISSN: 0020-7403
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Majcher, G.; Styrylska, T.
Wieloetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich, zawarunkowanych z niewiadomymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1981
ISSN: 0137-2890
Styrylska, Teresa
Podstawowe równania różniczkowe liniowej termosprężystości na bazie uogólnionej siły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Termodynamiki
Data wydania: 1981
ISSN: 0208-418X
Krzyś, Wiesław; Trojnacki, Andrzej
Stateczność pręta dwuwarstwowego z uwzględnieniem tarcia w obszarach poślizgów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa
Data wydania: 1981
ISSN: 0070-9964
Trojnacki, Andrzej; Życzkowski, Michał
Effect of plastic crushing of the car body on optimization of rheological properties of safety belts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 1981
ISSN: 0867-888X
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy
Model fizyczny mieszania mechanicznego układu dwufazowego: ciecz - gaz Cz. II. Objętościowe nagazowywanie cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1981
ISSN: 0004-0789
Lista MNiSW/MEiN: nie
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy
Model fizyczny mieszania mechanicznegon układu dwufazowego: ciecz - gaz. Część I. Powierzchniowe nagazowanie cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1981
ISSN: 0004-0789
Lista MNiSW/MEiN: nie

poprzednie
1 ... 10811082108310841085108610871088108910901091 ... 1094
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/