Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22545)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22000
poprzednie
1 ... 10841085108610871088108910901091109210931094 ... 1100
następne

Bargiela, A.
An algorithm for observability determination in water-system state estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: IEE Proceedings. Part D, Control Theory and Applications
Data wydania: 1985
ISSN: 0143-7054
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Andrzej
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1985
ISSN: 0029-8247
Żychowska, Maria Jolanta
Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 1985
ISSN: 0079-3450
Mazur, Wanda; Lisak, Janusz; Paluszkiewicz, Tadeusz
Przemiany fazowe w kriogenicznych stalach niklowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-3854
Drabowski, Mieczysław; Błażejewski, Krzysztof; Misztal, Włodzimierz
Jednostka pamięci minidysketkowej typu ED501
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Techniczno-Informacyjny / Zrzeszenie Producentów Środków Informatyki, Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera"
Data wydania: 1985
ISSN: 0239-6645
Mrozek, Zbigniew
Wielomikroprocesorowe układy sterowania ramieniem robota przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1985
Demkowicz, L.; Oden, J. T.
On an h-type mesh refinement strategy based on a minimization of interpolation error
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1985
Bryś, H.
Zur Bestimmung des Einflusses der Horizontalrefraktion bei optischen Alignements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vermessungstechnik
Data wydania: 1985
Mrozek, B.; Mrozek, Z.
Aproksymacja charakterystyk magnesowania silnika z zastosowaniem wielomianowej funkcji sklejanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 1985
Chmielowski, Wojciech
Koncepcja współpracy zbiornika alimentacyjnego z ujęciami wody na przykładzie aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985
Pielichowski, Jan; Popielarz, Roman; Chrząszcz, Ryszard
A novel synthesis of N-vinylcarbazoles: reaction conditions and mechanism of the side reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition
Data wydania: 1985
Chmielowski, Wojciech
Intensyfikacja stopnia wykorzystania zasobów zlewni rzecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Wartości inspiracji twórczych nowych prądów architektury współczesnej. Tradycja i jej rola w kreowaniu przestrzeni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3450
Żakowska, Lidia
Wyobraźnia przestrzenna jako kryterium przydatności do zawodu inżyniera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych
Data wydania: 1984
ISSN: 0239-8338
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jednomodalna i dwumodalna optymalizacja ściskanych prętów drgających
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3701
Foryś, Anna; Gajewski, Antoni
Analiza i optymalizacja układu prętowego o zmiennych przekrojach w warunkach rezonansu wewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni; Sabik, Tadeusz
Optymalne kształtowanie swobodnie podpartej belki obciążonej siłami zewnętrznymi i ciężarem własnym w warunkach pełzania ustalonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1984
ISSN: 1425-8390
Bieniasz, L.
Influence of diffusion coefficient ratio DO/DR on potential-step chronoamperometric and linear voltammetric current at stationary planar electrodes in the case of a pseudo-first-order EC catalytic reaction scheme
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Electroanalytical Chemistry
Data wydania: 1984
ISSN: 0022-0728
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Analityczno-empiryczne kryterium filtracji ciśnieniowej i odśrodkowej zawiesiny poflotacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9696
Szefer, G.; Demkowicz, L.
Optimal design of von Karman plates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Structural Mechanics
Data wydania: 1984
ISSN: 0360-1218
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1 ... 10841085108610871088108910901091109210931094 ... 1100
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/