Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49816)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22817)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22697
poprzednie
1 ... 10891090109110921093109410951096109710981099 ... 1135
następne

Sadowska, Ewa Janina
Wystawa "Zaolzie w oczach twórców ludowych" w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, sierpień 1991
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Lud
Data wydania: 1992
Bogdanowski, Janusz
Krakowskie Sympozjum KBWE (28.V-7.VI.1991)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Krakowski
Data wydania: 1992
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Wpływ hydrodynamiki strumienia reakcyjnego na wskaźniki technologiczne pirolitycznego otrzymywania tetrafluoroetylenu z difluorochlorometanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1992
Dindorf, Ryszard
Porównanie metod graficznych stosowanych w badaniach dynamicznych układów hydraulicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sterowanie i Napęd Hydrauliczny : SINH
Data wydania: 1992
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Gyurkovich, Jacek; Karczmarczyk, Stanisław
Kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Krynicy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Bolek, Krzysztof; Bereś, Roman; Heryan, Andrzej
Krakowski monitoring zanieczyszczeń powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aura : ochrona środowiska
Data wydania: 1992
Bogdanowski, Janusz
Krasiczyn. Krajobraz komponowany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aura : ochrona środowiska
Data wydania: 1992
Kuźnia, Stanisława B.
Problemy i kierunki badań rynku transportowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1992
Bogdanowski, Janusz
Jabłonna (k. Warszawy). Założenie parkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aura : ochrona środowiska
Data wydania: 1992
Szlezynger, Piotr S.
Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny w Nowym Wiśniczu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1992
Sadowska, Ewa Janina
Dożynki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ostoja
Data wydania: 1992
Borowiec, Zdzisław; Borowiec, Renata; Wojnar, Teresa
Zanieczyszczenia toluenu petrochemicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Włodzimierz
Wnikanie masy w pierwszym okresie suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Błochowiak, Zbigniew; Banaś, Lucjan
Konserwacja posadzek o spoiwie cementowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze fluidyzacyjnym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ wyłącznie na reakcje katalityczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Demkowicz, L. et al.
Reliability in computational mechanics : proceedings of the Second Workshop on Reliability in Computational Mechanics Technical University of Cracow, Cracow, Poland October 1991
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze rurowym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ na reakcje katalityczne oraz na przebieg dezaktywacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Wieloskładnikowy transport masy w ziarnie katalizatora miedziowego syntezy metanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Rafalski, Leszek
Pomysł czyli co można zrobić
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura & Biznes : A & B
Data wydania: 1992
Ogonowski, Jan
Synteza organicznych związków tlenu jako komponentów benzyn silnikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 1992

poprzednie
1 ... 10891090109110921093109410951096109710981099 ... 1135
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/