Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22787
poprzednie
1 ... 11261127112811291130113111321133113411351136 ... 1140
następne

Anielak, Anna; Dąbrowska, Lidia
Wpływ komponentów różnych flokulantów na proces odwadniania w wirówce sitowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1983
ISSN: 0035-9696
Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Nieliniowe pełzanie w łukach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0021-0215
Zalewski, Wojciech
Metoda bilansów elementarnych w zastosowaniu do modelowania matematycznego oziębiaczy powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech
Doświadczalne wyznaczanie sprawności płaskiego kolektora słonecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 1983
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek
Structure of metallic glasses Fe80-xNixSi10B10
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 1983
Chmielowski, Wojciech; Mizgalewicz, Piotr
Krótkoterminowe sterowanie optymalne zbiornikiem alimentacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1983
ISSN: 0434-0760
Nachlik, E.
Numerical study of flood routing in river system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1983
Gajewski, Franciszek; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Chloroliza mieszaniny chloropochodnych C1-C2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1983
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek; Kozłowski, Adam
The structure of Fe0.8Bo.2-xSix metallic glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 1983
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jedno i dwumodalna optymalizacja ramy portalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1982
ISSN: 0035-9408
Suski, Leszek; Bieniasz, Lesław; Gil, Aleksander; Wyrwa, Jan
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1982
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Proces odemglania gazu w płaskich odemglaczach siatkowych. Cz. II. Model fizyczny i matematyczny procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1982
ISSN: 0208-6425
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Proces odemglania gazu w płaskich odemglaczach siatkowych. I. Hipoteza optymalnego stanu nasycenia wkładu odemglającego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1982
ISSN: 0208-6425
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Sedymentacja rotacyjna zawiesiny poflotacyjnej odpadów miedziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1982
ISSN: 0547-9069
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Koniecko, Grażyna
Badania możliwości odbarwiania ścieków farbiarskich Zakładu Przemysłu Wełnianego "WARTEX" w Myszkowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe
Data wydania: 1982
ISSN: 0547-9069
Białkiewicz, Andrzej
Dawny pałacyk Lasockich na Dębnikach w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1982
ISSN: 0079-3450
Kłaput, Józef; Kukawkski, Andrzej; Lisak, Janusz; Mazur, Wanda
Wpływ obróbki plastycznej na własności stali 10N3 w niskiej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna
Data wydania: 1982
ISSN: 0472-4313
Piec, Paweł
Untersuchungen der reibungseigenschaften von bremsklöetzen aus sintermaterial
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik : ZEV
Data wydania: 1982
ISSN: 0373-322 X
Piec, Paweł
Der einfluß selbsterregter schwingungen auf das zusammenwirken von rad, schiene and bremsklotz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik : ZEV
Data wydania: 1982
ISSN: 0373-322 X
Razowski, Aleksander; Piekarczyk, Marek
Nośność stalowych dwuteowych belek rozprężanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1982
ISSN: 0021-0315

poprzednie
1 ... 11261127112811291130113111321133113411351136 ... 1140
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/