Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22798
poprzednie
1 ... 11301131113211331134113511361137113811391140
następne

Gerlach-Kolasa, Zofia; Zalewski, Wojciech
Równania do obliczania właściwości fizycznych i termodynamicznych amoniaku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0009-4919
Krzyżewski, Tadeusz; Chodorowski, Antoni
Eksplozja i jej ciąg dalszy. 60 lat matematyki polskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polska
Data wydania: 1978
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Dąbrowska, Barbara; Wojtaszek, Zdzisław
Termodynamika roztworów zestalonych gazów w cieczach kriogenicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Szczepaniec-Cieciak, E.; Dabrowska, B.; Lagan, J. M.
The solubility of solidified hydrocarbons and halogen-hydrocarbons in liquid nitrogen. The estimation of the solubility by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1977
ISSN: 0011-2275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szefer, Gwidon; Gaszyński, Jan; Arenicz, Ryszard; Mikołajek, Marian; Stypuła, Krzysztof
Konsolidacja podłoża uwarstwionego pod zbiornikami rafinerii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0021-0315
Gaszyński, Jan; Kumaniecka, Anna
Consolidation of the visco-elastic half-space at mixed conditions of permeability of the boundary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Kotucha, Piotr; Sadowska, Ewa
Tradycyjne budownictwo wsi Kacwin na Zamagurzu Spiskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0137-5911
Arenicz, Ryszard; Gaszyński, Jan
Konsolidacja półprzestrzeni lepko-sprężystej z mieszanymi warunkami przepuszczalności brzegu jako zagadnienie płaskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Balcerzak, Wojciech
Proces pienienia – wykorzystanie i eliminowanie piany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1977
ISSN: 0016-5352
Zaborski, Adam
Obliczenie przemieszczeń belek w warunkach pełzania metodą "ciężarów fikcyjnych"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne KTT
Data wydania: 1977
ISSN: 1425-8390
Gołogórski, Janusz; Zalewski, Wojciech; Olak, Ryszard
Analiza doboru i nastawienia termostatycznego zaworu rozprężnego wykorzystująca linie stabilnego sygnału jako charakterystyki oziębiacza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Gołogórski, Janusz; Zalewski, Wojciech; Olak, Ryszard
Metoda analityczno-graficzna wyznaczania charakterystyk sprężarkowego systemu ziębniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Gołogórski, Janusz; Gerlach-Kolasa, Zofia; Zalewski, Wojciech
Analiza stosowalności wzorów różnych autorów do obliczania współczynnika konwekcyjnego przekazywania ciepła pomiędzy powietrzem a powierzchniami ożebrowanymi lub lamelowanymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Karafiat, Andrzej
The problem of number of switches in parabolic equations with control
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Polonici Mathematici
Data wydania: 1977
ISSN: 0066-2216
Gyurkovich, Jacek
Szkieletowe systemy konstrukcyjne w budownictwie mieszkaniowym Francji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0011-4561
Chmielewski, Wojciech
Tendencje skandynawskiego budownictwa jednorodzinnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1977
ISSN: 0079-354X
Łyszczarczyk, Ewa; Rakoczy, Jan; Gajewski, Franciszek
Alkilowanie toluenu metanolem w fazie gazowej na wodorowo-manganowych formach zeolitu Y
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1977
Lubowiecka, Teresa; Wieczysty, Artur; Zimoch, Izabela
Niezawodność zaopatrzenia w wodę Krakowa na tle zagrożenia eutrofizacją wód zbiornika w Dobczycach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1977
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie belki wspornikowej z materiału nieliniowego fizycznie obciążonej ciężarem własnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1976
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie wirującego pręta z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej materiału
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1976
ISSN: 0079-3701

poprzednie
1 ... 11301131113211331134113511361137113811391140
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/